Nhảy đến nội dung
x

Thông báo_Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Tháng 1/2024

Khoa MT&BHLĐ kính gửi thông tin lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 26/1/2024

Địa điểm: F310

MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CBHD
202810003 Nguyễn Thị Liên 09/05/1998 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với một số ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vulnerability Assessment of Climate Change for some sectors of Binh Dương province TS. Nguyễn Văn Hồng
Phân viện KH KTTV và BĐKH
202810002 Lê Quang Huy 23/01/1998 Nghiên cứu khả năng xử lý chất dinh dưỡng và chất hữu cơ trong nguồn nước mặt của một số loài thực vật thủy sinh quy mô phòng thí nghiệm  Study on the removal of nutrient and organic form surface water by using aquatic plants in laboratory scale CBHD chính: TS. Nguyễn Thị Minh Trang
Trường ĐH kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
CBHD phụ: TS. Hồ Ngô Anh Đào
Trường Đại học Tôn Đức Thắng