Nhảy đến nội dung
x

Công ty TNHH Delta tiếp nhận Sinh viên ngành Bảo Hộ Lao Động

xay-dung-luong-tam-tri-thuc-min.png

Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta trân trọng thông báo về việc tiếp nhận Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại công ty. (Vui lòng xem file đính kèm)

Website công ty: https://deltacorp.vn/gioi-thieu/