Nhảy đến nội dung
x
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VÀ KỸ SƯ 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH VÀ KỸ SƯ 

 

- Kỹ sư mới ra trường và Sinh viên năm 4 gửi hồ sơ qua email hoặc điện thoại.

- Ứng đơn cần chuẩn bị kỹ hô sơ và tinh thần trước khi liên lạc.

Công ty Dương Nhật tuyển dụng

Thông tin chi tiết xem tại đây

Học phần SĐH Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiện tại, phòng Sau đại học có kế hoạch mở 02 học phần (Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Ngày hội việc làm 2018
Với mục đích kết nối nhà tuyển dụng với nguồn nhân lực chất lượng cao của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp tiếp cận với các doanh nghiệp.
Công ty Bạch Kim Toàn Cầu tuyển dụng

Đây là thông tin rất có ích cho các bạn SV tốt nghiệp Đại Học Tôn Đức Thắng - Khoa Môi Trường.

Xem chi tiết trong đường link

Subscribe to Khoa MT&BHLĐ