Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và thư ký kỹ thuật môi trường

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật MỸ THÀNH cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh môi trường và thư ký kỹ thuật môi trường.

+ Mô tả công việc và yêu cầu chi tiết về vị trí nhân viên kinh doanh (file)

+ Mô tả công việc và yêu cầu chi tiết về vị trí thư ký kỹ thuật (file)

+ Thông tin nộp hồ sơ:

   - Địa chỉ: 445 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
   - Website: www.mythanh.com
   - Số điện thoại liên hệ: 09 06 86 24 88 – A. Vọng
   -Email: tkvong@hcm.mythanh.com / Thachkyvong@gmail.com