Nhảy đến nội dung
x

V/v đăng kí dành cho SV tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018

Về việc tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018:

Đối với sinh viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động: công nhận điểm một trong các môn sau:

  • Khóa tuyển sinh 2016 trở về trước: Cung cấp điện xí nghiệp (MMH: 401017); Tự động hóa công nghệ môi trường (MMH: 902023); Tự động hóa cấp thoát nước (MMH: 901024), mỗi môn gồm 02 tín chỉ.

  • Khóa tuyển sinh 2016 trở về sau và lớp Chất lượng cao: Kỹ thuật an toàn điện (MMH: 401057); Năng lượng và môi trường (MMH: 903085); Tự động hóa cấp thoát nước (MMH: 901097), mỗi môn gồm 02 tín chỉ.

 

Cách đăng ký: Điền thông tin vào file Excel này   

Hạn đăng ký:  trước 8:00 ngày thứ năm 11/10/2018