Nhảy đến nội dung
x

Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Thời gian: Thứ Sáu 22/02/2019 từ 7h30 đến 17h30

Địa điểm: Phòng họp C

 

Danh sách các học viên cao học:

1. Hồ Đắc Cẩm Bình - Xây dựng quy trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu điển hình tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

2. Nguyễn Trần Huy - Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH S.C JOHNSON & SON

3. Hoàng Hồng Ly - Xây dựng và nâng cao bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành giày da - Nghiên cứu cụ thể tại Công ty Sản xuất Giày da Taekwang Vina

4. Nguyễn Trọng Tiến - Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 và làm nền tảng trong phát triển văn hóa an toàn tại Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS

5. Nguyễn Quý Tính - Xây dựng quy trình làm việc an toàn cho nhân viên ngành giám định tại các cảng hàng hóa

6. Lê Vũ Long Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp sửa chữa cơ khí tại Việt Nam. Nghiên cứu điển hình tại các xưởng sửa chữa cánh quạt, buồng đốt của các tổ máy tuốc-bin khí đốt