Nhảy đến nội dung
x

[Chính thức] lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Khoa thông báo các bạn sinh viên lịch thi vét đợt tháng 03/2019, môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn.

Ghi chú: 

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút

- Sinh viên phải mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên để vào phòng thi

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tổng quát tại đây

Sinh viên xem chi tiết lịch thi cá nhân tại đây.