Nhảy đến nội dung
x

Chương trình quản trị viên tập sự - Suntory Pepsico Việt Nam

Công ty Suntory Pepsico Việt Nam đang có chương trình quản trị viên tập sự cho vị trí Environment Health & Safety.

Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường được trải nghiệm làm việc với môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động tại một tập đoàn lớn.

Thời gian ứng tuyển: 29/11/2019 - 15/01/2020.

Phòng ban: Marketing, Sales, Finance, Supply Chain, HR, Operations (EHS)

📮 Email: YoungTalent.Program@suntorypepsico.vn

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại file đính kèm.