Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về các vấn đề liên ngành Bảo vệ môi trường và Kỹ thuật

f-conf-02.png

11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering

 

Để xem thông tin chi tiết, click vào ảnh:   f-conf.png

Nguồn: http://www.eko-dok.pl/en/