Nhảy đến nội dung
x

Ngày hội việc làm năm 2018 (01/12/2018)

Vào ngày 01/12/2018, Trung tâm HTDN & CSV phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu CN Tp. HCM tổ chức " Ngày hội việc làm năm 2018".

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: