Nhảy đến nội dung
x

SINH HOẠT HỌC THUẬT_GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ISO 45001

Buổi sinh hoạt học thuật "Giới thiệu về hệ thống ISO 45001"

Trình bày: TS.Mai Thị Thu Thảo

Thời gian: 15:00 ngày 27/2/2019

Địa điểm: phòng họp A101

52728006_406469686754936_5785531611562901504_n.jpg