Nhảy đến nội dung
x

Thông tin học bổng Master's Program in Environmental Sustainable Development (IESD)

Thông tin học bổng Master's Program in Environmental Sustainable Development (IESD) program của trường National Central University (NCU), Đài Loan.

NCU IESD program được tài trợ bởi TaiwanICDF scholarship. Học bổng bao gồm: tuition fees and credit fees, student dorm fee (excludes electricity fees and air-conditioner fees), insurance and an allowance of TWD15,000. Airfare is one round trip (economy class, to and from Taiwan). Textbook is 4000 NT dollars per semester. 

Hạn đăng ký: 01/01 - 15/3/2020

Quý Khoa vui lòng xem thêm thông tin tại:

l   NCU Admission:  http://admissions.oia.ncu.edu.tw/

l   NCU IESD : http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

l   TaiwanICDF scholarship: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

Trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ của Viện, quý Khoa vui lòng liên hệ thầy Trần Anh Dũng (trananhdung@tdtu.edu.vn) để trao đổi.