Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng kỹ sư tốt nghiệp các ngành KHMT, CNKTMT, BHLĐ

1. Tuyển 01 Kỹ sư tốt nghiệp các ngành KHMT, CNKTMT, BHLĐ của TDTU

Vị trí: Kỹ sư Môi trường, An toàn, Sức khỏe - First Solar Vietnam 

Tốt nghiệp 1 - 2 năm

Năng động

Tiếng Anh: tương đương IELTS 6.0 - TOEIC 700 

 

2. Tuyển 03 thực tập sinh sinh viên năm chuẩn bị làm thực tập tốt nghiệp các ngành KHMT, CNKTMT, BHLĐ của TDTU

Vị trí: Kỹ sư Môi trường, An toàn, Sức khỏe - First Solar Vietnam 

Tốt nghiệp 1 - 2 năm

Năng động

Tiếng Anh: tương đương IELTS 5.5 - TOEIC 600

Liên lạc với thầy Đức (0918 206 933); deadline 31/03/2019