Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_ Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam (SOWATCO)

Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) với hơn 40 năm kinh nghiệm và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các dịch vụ vận tải thủy, khai thác cảng biển và cảng sông…

Với mong muốn tạo sự đột biến trong phát triển kinh doanh, Sowatco cần tuyển những ứng viên xuất sắc để phục vụ cho chiến lược phát triển.

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.