Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty AUREOLE CSD INC

Công ty AUREOLE CSD INC thông báo tuyển dụng "Nhân viên triển khai bản vẽ".

Mô tả công việc:

  • Bóc tách dự toán thiết bị, đường ống, phụ kiện cho các công trình
  • Vẽ bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công (2D, 3D) cho các hệ thống đường ống, thiết bị điều hòa không khí, cấp thoát nước…
  • Hoặc:
  • Từ bản vẽ thi công 3D chuyển sang định dạng 2D và chỉnh sửa sao cho phù hợp với quy chuẩn của bản vẽ hoàn công (đường ống, thiết bị hệ thống điều hòa, cấp thoát nước)
  • Dựng hình 3D từ bản vẽ thiết kế 2D các đường ống, thiết bị của hệ thống điều hòa, cấp thoát nước)
  • Lập bản vẽ thi công (3D) đường ống, thiết bị của hệ thống điều hòa, cấp thoát nước

Phần mềm sử dụng trong công việc: phần mềm chuyên dụng của Nhật (sẽ được đào tạo)

Thông tin chi tiết, vui lòng tải file Tuyển dụng_Công ty AUREOLE CSD INC.