Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty Indochine engineering Vietnam JSC

Công ty INDOCHINE ENGINEERING VIETNAM JSC là công ty tư vấn nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đang có nhu cầu cần tuyển một kỹ sư làm chuyên về CFD simulation.

Mô tả công việc như sau:

Yêu cầu:

 • không cần kinh nghiệm
 • tiếng Anh giao tiếp được về kỹ thuật, đọc được tài liệu kỹ thuật
 • đam mê cơ lưu chất, sẽ phù hợp hơn
 • thích làm việc trên máy vi tính, sẽ phù hợp hơn

 

Chế độ:

 • Tốt hơn những gì luật lao động qui định
 • Bảo hiểm tai nạn 24/7
 • Tăng lương theo hiệu quả công việc
 • Được chuyên gia nước ngoài đào tạo từ đầu
 • Là nghề nghiệp thuộc loại cực hiếm tại Việt Nam/ và hiếm trên thế giới

 

Liên hệ gửi hồ sơ: phong@indoeng.com

 

Mô tả cơ bản về công việc:

 

Are essentials of fluid dynamics, heat transfer and numerical analysis

 

Following are the two main aspects of the job:

 • Theory
 • Software workflow

 

In short, will regularly work on three different type of physics.

 • Smoke control
 • External wind study
 • Thermal comfort

 

More importantly, the degree of effectiveness of the overall process is highly sensitive to:

 • Willpower
 • Consistency
 • Practice

 

Three distinct branches in our CFD business can be identified:

 • Thermal comfort
 • Contaminants control
 • Fire simulation

 

Each one of them has its own methodologies, analytical specificities and its own theory handbooks.

 

Main software:

http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2019/ENU/?guid=GUID-C1E9EBEA-B7DF-478A-A795-24F337C93DF3

 

Theory:

https://knowledge.autodesk.com/support/cfd/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/SimCFD-Learning/files/GUID-83A92AE5-0E9E-4E2D-B61F-64B3696E5F66-htm.html