Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty POWER CONSULTANT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC No.5

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số 5 (PCC5) tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và ngành Bảo hộ Lao động.

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem tại đây.

POWER CONSULTANT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC No.5

Add: 104 Tran Tan Street, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, HCM City

Tel:  +84 8 22400207

Fax: +84 8 38124910

Mobile: +84-901 835 001

             +84-907 735 388

Email: anhtrieu@pcc5.com.vn

Website:  www.pcc5.com.vn