Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí chuyên ngành môi trường, kỹ thuật công trình, nông lâm nghiệp.

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.