Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng_Công ty TNHH Yokohama Tyre VN

Công ty TNHH Yokohama Tyre Vietnam tuyển dụng ví trí "Nam nhân viên an toàn".

Thông tin chi tiết về tuyển dụng, vui lòng xem tại file đính kèm.

 

YOKOHAMA TYRE VIETNAM INC. (YTVI)

Address : No. 17, Street 10, VSIP1, Binh Hoa ward, Thuan An town, Binh Duong, Vietnam

Tel: 0274 3767 909    Fax: 0274 3767 029   Ext. 172 

Cellphone : 094 828 6506

Email: kimthoa.ytvi@yokohama.com.vn

Website: www.yokohama.com.vn