Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường & Bảo hộ Lao động (ngày 13/01/2021)

Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động thông báo lịch Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ:

1. Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường (8520320)

- Thời gian: 8h00 sáng Thứ 4 (13/01/2021).

- Phòng: 

- Danh sách học viên:

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CBHD
1 186010002 Mai Lê Minh  Nhựt 14/10/1995  Đánh giá quản lý bờ biển bùn có rừng ngập mặn chiếm ưu thế ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Evaluating the management of the mangrove dominated muddy coast in the Mekong delta, Vietnam TS. Nguyễn Tấn Phong
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
2 176010005 Nguyễn Quốc  Khánh 25/01/1995 Xây dựng quy trình thiết kế và quản lý hệ thống cấp thoát nước xanh cho các khu công nghiệp theo công nghệ BIM A study on procedure of design and management of green water supply - drainage systems for industrial zones by using BIM technology TS. Hồ Ngô Anh Đào
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2. Chuyên ngành Bảo hộ Lao động (8900103) 

- Thời gian: 7h30 sáng Thứ 4 (13/01/2021).

- Phòng:

- Danh sách học viên:

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CBHD
1 186011010 Nguyễn Thành Trung 13/11/1994 Thực trạng an toàn điện trong sản xuất nông nghiệp trồng trọt và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn điện, nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực sản xuất thanh long tại Bình Thuận The status of electrical safety for agricultural production equipment and proposing solutions to ensure electrical safety, case study in dragon fruit in Binh Thuan province  TS. Nguyễn Đắc Hiền
Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT Miền Nam 
2 196011006 Nguyễn Khánh Trọng 06/06/1994 Xây dựng chương trình văn hóa an toàn cho ngành lắp đặt thang máy, nghiên cứu điển hình cho Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam Building safety culture program for elevator installation industry: An empirical study of Mitsubishi Elevator Vietnam Co.,Ltd TS. Nguyễn Đắc Hiền
Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Nam
3 186011006 Lê Thị Xuân Quỳnh 25/10/1995 Nghiên cứu thiết kế hệ cứu sinh đảm bảo an toàn làm việc trên cao cho công tác lắp dựng kết cấu thép  Research to design the life saving system working at height for steel structure erection  TS. Phan Đạo
Trường Đại học Tôn Đức Thắng