Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động (MT&BHLĐ) đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cũng như đạt những chuẩn mực kiểm định quốc tế và khu vực.

Kế hoạch kiểm định AUN-QA cho các ngành của Khoa MT&BHLĐ:

Chương trình đào tạo

Mã ngành

Bậc  đào tạo

Tổ chức kiểm định

Năm đánh giá ngoài

Ghi chú

Khoa học môi trường

7440201

Đại học

AUN-QA

2019

Đã kiểm định

Bảo hộ lao động

7850201

Đại học

AUN-QA

2021

Hoàn tất viết báo cáo tựu đánh giá (SAR)

Chuẩn bị kiểm định chính thức vào Tháng 09/2021

Công nghệ kỹ thuật

môi trường

7510406

Đại học

AUN-QA

2022

 

Kỹ thuật môi trường

8520320

Thạc sỹ

AUN-QA

2023

 

 

Bảo hộ lao động

8900103

Thạc sỹ

AUN-QA

2025

 

 

Tháng 06 năm 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đánh giá thành công và được cấp chứng nhận theo chuẩn AUN-QA cho 04 chương trình đào tạo, trong đó có ngành Khoa học môi trường thuộc khoa MT&BHLĐ. Với việc kiểm định thành công theo chuẩn AUN-QA Khoa có cơ hội rà soát và chuẩn hóa các hoạt động theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, từ chuẩn đầu ra; khung chương trình; rà soát lại năng lực và số lượng của đội ngũ giảng viên và sinh viên, các hoạt động gắn kết học tập và nghiên cứu, đẩy mạng chất lượng của đội ngũ hỗ trợ và cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng phục vụ người học và đảm bảo chất lượng đầu ra. AUN-QA là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. Sinh viên học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

" "

Hình 1_Chứng nhận AUN của ngành Khoa học Môi trường

Trong năm học 2019-2020, Ngành Bảo hộ lao động thuộc Khoa MT&BHLĐ đã hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR) theo chuẩn AUN-QA và dự kiến kiểm định vào tháng 09/2021. Đây là ngành học,  với 100% sinh viên ra Trường có việc làm ngay năm đầu tiên,  được giảng dạy lần đầu tiên vào năm 1998. Sinh viên của ngành Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên ngành về an toàn cơ khí; an toàn điện; an toan hóa chất; phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp; tâm lý lao động;  ergonomi; tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn vệ sinh lao động; hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động… Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại bộ phận sức khỏe, an toàn và môi trường; đánh giá rủi ro lao động; giám sát và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên; thiết lập, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

" "

Hình 2_Bìa báo cáo SAR của ngành Bảo hộ Lao động