Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020

[Dẫn thông báo từ Website Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng].

Phòng Sau đại học – Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020 như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

1. Quản trị kinh doanh (9340101)

4. Khoa học máy tính (9480101)

2. Kế toán (9340301)

5. Khoa học tính toán (9460107)

3. Kỹ thuật xây dựng (9580201)

6. Kỹ thuật điện (9520201)

 + Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ tiến sĩ  xem tại: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si

+ Nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ: hạn chót ngày 28/11/2020;

 2. Trình độ thạc sĩ:

1. Kỹ thuật môi trường (8520320) (*)

10. Kỹ thuật viễn thông (8520208) (*)

2. Mỹ thuật ứng dụng (8210410)

11. Kỹ thuật điện (8520201) (*)

3. Xã hội học (8310301) (*)

12. Kỹ thuật điều khiển và TĐH (8520216) (*)

4. Quản trị kinh doanh (8340101)

13. Kỹ thuật hóa học (8520301)

5. Tài chính – Ngân hàng (8340201)

14. Lý luận và PP dạy học BM tiếng Anh (8140111) (*)

6. Kế toán (8340301)

15. Kỹ thuật xây dựng (8580201) (*)

7. Luật kinh tế (8380107)

16. Kỹ thuật XDCT giao thông (8580205) (*)

8. Toán ứng dụng (8460112) (*)

17. Quản lý thể dục thể thao (8810301) (*)

9. Khoa học máy tính (8480101) (*)

18. Bảo hộ lao động (8900103)

 (*): Các chuyên ngành có chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Anh.

Thông tin tuyển sinh chi tiết:

Thông tin thời gian tuyển sinh (dự kiến):

  • Nhận hồ sơ ôn thi và bổ sung kiến thức (dành cho những thí sinh thi tuyển): hạn chót ngày 17/10/2020;
  • Khai giảng lớp ôn thi và bổ sung kiến thức: 24/10/2020;

  • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 28/11/2020;

  • Tổ chức thi tuyển sinh (dành cho thí sinh thi tuyển): 19, 20/12/2020;

  • Công bố kết quả tuyển sinh: 05/01/2021;

  • Nhận hồ sơ nhập học: 20-21/01/2021.

Thông tin liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (phòng B002, Nhà B)

Trân trọng,