Nhảy đến nội dung
x

Tuyển thực tập sinh_Công ty Ricons

Công ty Ricons cần tuyển gấp sinh viên năm cuối làm thực tập sinh và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

" "

Sinh viên có nhu cầu, vui lòng đăng ký danh sách cho thầy: Nguyễn Phước Lộc.

Email: nguyenphuocloc@tdtu.edu.vn, điện thoại: 038 408 4114