Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động thông báo gia hạn thời gian Xử lý học vụ đợt 2 năm 2021.

Thời gian gia hạn: sinh viên thực hiện trả nợ môn học, hoàn thành việc nộp chứng chỉ tiếng Anh,… để tốt nghiệp vào đợt tháng 01/2022. Khoa sẽ tiến hành Xử lý học vụ vào tháng 02/2022.

Đối tượng: Sinh viên khóa tuyển sinh 2012 đã được gia hạn đến đợt tốt nghiệp tháng 9/2021 và Sinh viên khóa tuyển sinh 2013 hết hạn đào tạo vào tháng 9/2021.

Lý do: vì tình hình dịch bệnh nên một số môn học không thể tổ chức, các trung tâm không tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh,…

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của Khoa qua email sinh viên, Cổng thông tin sinh viên, Website Khoa, Fanpage Khoa.

Mọi thắc mắc sinh viên gửi email về Giáo vụ Khoa: Tạ Hoàng Trọng, email: tahoangtrong@tdtu.edu.vn.