Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gia tăng kinh nghiệm từ quá trình học trong thực tế tại doanh nghiệp, ngày 17/11/2022 vừa qua, Khoa MT&BHLĐ đã tổ chức cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại cho sinh viên tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Thông qua buổi tham quan, sinh viên lớp Quản lý tài nguyên môi trường đã học được nhiều kiến thức thực tế trong công tác quản lý và xử lý chất thải rắn.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp:

1

Hình 1_Chị Phạm Thị Thúy – Phó phòng nhân sự Biwase giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty

2

Hình 2_Cô Đặng Mỹ Thanh trao quà tặng cảm ơn Công ty đã tạo điều kiện cho sinh viên tham quan và học tập

3

Hình 3_Các hạng mục công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn tại Biwase

4