Nhảy đến nội dung
x

Học tập thực tế tại Phân hiệu Khánh Hòa

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động vừa qua đã tổ chức chuyến học tập thực tế tại Phân hiệu Khánh Hòa, từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2023.
Với sự tham gia của thầy cô và sinh viên các lớp môn: Quản lý tài nguyên môi trường, Hóa học nước, Mạng lưới Cấp và Thoát nước.
Các bạn sinh viên đã được đi tham quan, học tập và trải nghiệm tại:  Bãi chôn lấp rác Lương Hòa, Nhà máy Xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang và Viện Hải dương học Nha Trang. Thông qua đó đã giúp cho các bạn sinh viên củng cố thêm kiến thức chuyên ngành và cơ hội tiếp xúc thực tế tại các đơn vị.
Xin chân thành cảm ơn UBND Tp. Nha Trang, BQL Dịch vụ công ích, Cán bộ tại Bãi chôn lấp Lương Hòa, Nhà máy Xử lý nước thải và Viện Hải dương học đã hỗ trợ đoàn trong các buổi tham quan, học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến học tập thực tế:

Hình 1: Tập thể giảng viên sinh viên Khoa chụp hình tại Nhà máy Xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang

Hình 2: Tập thể giảng viên sinh viên Khoa chụp hình tại Bãi chôn lấp rác Lương Hòa

Hình 3: Tập thể giảng viên sinh viên Khoa chụp hình tại Viện Hải dương học Nha Trang