Nhảy đến nội dung
x

Kiến tập thực tế tại Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam

Nhằm bổ sung kiến thức thực tế trong môn học Sức khoẻ nghề nghiệp, tạo cơ hội chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong công tác quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khoẻ người lao động tại doanh nghiệp. Ngày 02/03/2023, đoàn sinh viên năm 2 ngành Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tham quan Nhà máy Avery Dennison Việt Nam. Các em sinh viên rất vinh hạnh khi được Ban lãnh đạo và team HSE chào đón nhiệt tình.

Đây là một buổi tham quan chuyên đề và định hướng nghề nghiệp. Các em được nghe chia sẻ về chính sách an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của Công ty. Được hướng dẫn tham quan quy trình công nghệ sản xuất, tìm hiểu công tác quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khoẻ người lao động của Công ty.

Buổi học thực tế này nhằm hỗ trợ cập nhật kiến thức thực tế, thông tin bổ ích cho môn học, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát điều kiện lao động, ngăn ngừa tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong quá trình làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiến tập thực tế tại Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam: