Nhảy đến nội dung
x

Chương Trình Học Tập Ngắn Hạn Của Trường Đại học Văn Hóa Trung Hoa (CCU), Đài Loan Tại Khoa Môi Trường Và Bảo Hộ Lao Động (TDTU)

Trong khuôn khổ đẩy mạnh phát triển các chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế và giao lưu văn hóa, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đến học tập chuyên môn và tìm hiểu về văn hóa, đất nước – con người Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho sinh viên tại Khoa có cơ hội giao lưu học tập với bạn bè quốc tế, Khoa MT&BHLĐ phối hợp cùng Khoa Địa lý, Trường Đại học Văn Hóa Trung Hoa (CCU), Đài Loan thực hiện các chương trình học tập ngắn hạn tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Thời gian: từ ngày 21/6 - 28/6/2024.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Chương trình bao gồm các hoạt động sau:

1. Giảng dạy lý thuyết các chuyên đề tại TDTU

- Chuyên đề 1: Lý thuyết về đa dạng sinh học và bảo tồn sinh học.

- Chuyên đề 2- Giới thiệu về văn hóa và con người Việt Nam.

2. Đi khảo sát thực tế:

- Khảo sát sinh cảnh Bàu Trắng - Bình Thuận.

- Khảo sát các yếu tố thủy văn và môi trường Vùng cửa sông Cái – Nha Trang.

- Tham quan Viện Hải Dương học Nha Trang.

- Tham quan Bảo tàng Yersin – Nha Trang.

- Khảo sát thực địa tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun – Nha Trang.

- Khảo sát thực địa tại Khu di lịch sinh thái Ba Hồ – Ninh Hòa.

- Khảo sát thực địa tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

3. Tìm hiểu một số đặc trưng văn hóa Việt Nam:

- Tham quan Nhà Thờ Đá – Nha Trang.

- Tham quan Chùa Long Sơn – Nha Trang.

- Tham quan Tháp Po Klong Garai – Ninh Thuận.

- Tham quan Dinh Độc lập và Bưu điện thành phố - TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình này có ý nghĩa trong việc xây dựng thương hiệu, góp phần quảng bá với các cơ quan bên ngoài về hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng với các trường Đại học/Tổ chức nghiên cứu nước ngoài, đồng thời góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Trường với đối tác thân hữu.

 

Một số hình ảnh từ chuyến đi:

1

Hình 1. Các bạn sinh viên Trường Đại học Văn Hóa Trung Hoa (CCU) chụp ảnh lưu niệm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Tân Phong.

 

2

Hình 2. Khảo sát sinh cảnh Bàu Trắng - Bình Thuận

 

3

Hình 3. Tham quan Tháp Po Klong Garai – Ninh Thuận

 

4

Hình 4. Check in tại TDTU - Phân hiệu Khánh Hòa

 

5

Hình 5. Tham quan Bảo tàng Yersin

 

6

Hình 6. Tham quan Chùa Long Sơn - Nha Trang

 

7

Hình 7. Khảo sát các yếu tố thủy văn và môi trường Vùng cửa sông Cái – Nha Trang

 

8

Hình 8. Khảo sát thực địa tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun – Nha Trang

 

9

Hình 9. Khảo sát thực địa tại Khu di lịch sinh thái Ba Hồ – Ninh Hòa

 

10

Hình 10. Tham quan Nhà Thờ Đá – Nha Trang

 

12

Hình 11. Khảo sát thực địa tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ