Nhảy đến nội dung
x

Chương trình học tập thực tế tại Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ

Ngày 31/12/2023, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức cho hơn 60 sinh viên năm nhất ngành Khoa học môi trường và ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường tham gia chương trình học tập thực tế tại Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ – Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Mục tiêu của chuyến đi nhằm giúp các bạn sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong chuyến đi, các bạn sinh viên đã được lắng nghe các chuyên gia giới thiệu các giá trị khoa học của rừng ngập mặn Cần Giờ cũng như các vấn đề đe dọa đến sự đa dạng sinh học như ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, sinh viên được trực tiếp tham gia các hoạt động khảo sát thực địa và quan sát đa dạng sinh vật. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thực tế sâu sắc, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm với công tác bảo tồn thiên nhiên.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi: