Nhảy đến nội dung
x

Sinh Hoạt Học Thuật chủ đề "Nghề HSE: Phạm vi công việc, kiến thức và kỹ năng"

Ngày 13/3/2024, ThS. Trần Thị Thanh Nga - Trưởng phòng Quản lý Môi trường – Sức khoẻ - An toàn và An ninh (EHSS Manager), Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam đã có buổi chia sẻ về đề tài: "Nghề HSE: Phạm vi công việc, kiến thức và kỹ năng" tại phòng A0101 Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Các nội dung chính của buổi trao đổi bao gồm:
- Ngành này thực tế làm công việc gì?

- Phạm vi công việc: 

 • Đáp ứng yêu cầu về pháp luật
 • Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro: thực hiện kiểm soát mối nguy ở mức độ rủi chấp nhận được
 • Đánh giá tác động môi trường (xác định các khía cạnh mội trường – ISO 14000; năng lượng gì? nguyên vật liệu?)
 • Lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, xem xét và cải tiến

- Kiến thức:

 • Kiến thức kỹ thuật chuyên ngành: Môi trường & An toàn lao động
 • Kiến thức về pháp luật
 • Kiến thức hoạt động kinh doanh của Tổ chức (doanh nghiệp):
  • Sản phẩm/dịch vụ
  • Sơ đồ kiểm soát quá trình - 5M (man, material, machine, measurement, media-environment)
  • Sơ đồ sản xuất
  • Cơ cấu tổ chức phòng ban
  • Năng lực của người lao động
 • Kiến thức ISO14001 & ISO 45001 ( tương lai là ISO 50000 – quản lý năng lượng):
  • Hiểu yêu câu tiêu chuẩn
  • Đánh giá viên nôi bộ
  • Phương pháp đánh giá tác động môi trường
  • Phương pháp đánh giá rủi ro

- Tính cách và kỹ năng:

 • Tỉ mỉ, siêng năng, Kỷ luật, Tuân thủ, Không thoả hiệp,
 • Kỹ năng quan sát, Kỹ năng phân tích nguyên nhân – Root cause analysis, Kỹ năng trình bày và truyền đạt, Kỹ năng quản lý cảm xác và tâm trí

- Hướng phát triển:

 • Thiết bị môi trường – bảo hộ lao động
 • Dịch vụ hỗ trợ
 • Kinh doanh ngành phụ trợ
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp

 

Một số hình ảnh của buổi trao đổi:

Hình 1

Hình 1. Các giảng viên và sinh viên Khoa MT&BHLĐ đang lắng nghe buổi trao đổi kinh nghiệm của ThS. Trần Thị Thanh Nga.

 

Hình 2

Hình 2. ThS. Trần Thị Thanh Nga.đang trình bày những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm mà Cô đã có được trong suốt những năm tháng trong nghê HSE.

 

Hình 3

Hình 3. ThS. Trần Thị Thanh Nga