Nhảy đến nội dung
x

Thông tin

Trang thông tin

Tin tức mới nhất

Chuỗi hoạt động giáo dục môi trường với chủ đề "Vì thành phố tái chế văn minh"

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 29/11/2019, Khoa MT&BHLĐ tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục môi trường tại trường tiểu học

Cảm nhận về Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tên vị chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam – Tôn Đức Thắng cũng chính là tên của ngôi trường tôi đang theo học.

Kết quả cuộc thi "Viết luận về Môi trường & Bảo hộ Lao động"

Khoa MT&BHLĐ tổ chức cuộc thi "Viết luận về Môi trường & Bảo hộ Lao động" từ ngày 08/11/2019 đến ngày 08/12/2019.