Nhảy đến nội dung
x

Thông tin

Trang thông tin

Tin tức mới nhất

Tham quan hệ thống hồ điều tiết tiêu thoát nước mưa và chống ngập úng trong khuôn viên đại học tôn đức thắng và tìm hiểu về ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Việc mở rộng đô thị đã dẫn đến một số kênh rạch tự nhiên bị san lấp và việc bê tông hóa mặt đất trong quá trình chỉnh tr

Khan hiếm nhân lực kỹ sư khoa học môi trường

Sự tăng trưởng vượt trội của nhiều ngành công nghiệp đã và đang kéo theo hệ lụy ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Đăng ký cuộc thi "An toàn Vệ sinh viên giỏi" - lần 2, năm 2020

Trung tâm An toàn Lao động và Công nghệ Môi trường - Trường đại học Tôn Đức Thắng, tổ chức cuộc thi "An toàn Vệ sinh viên