Nhảy đến nội dung
x
03 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐƯỢC TDTU ÁP DỤNG TRONG NĂM 2019

 

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (Xét học bạ)

Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU

Tuyển sinh 2019: Kỹ sư - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước)
Giới thiệu ngành

TDTU là trường duy nhất ở khu vực phía Nam đào tạo Chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường nước với hệ thống kiến thức về xử lý nước thiên nhiên và ngu

Tuyển sinh 2019: Kỹ sư - Ngành Khoa học môi trường
Giới thiệu ngành

Khoa học Môi trường đào tạo sinh viên trở thành Kỹ sư trong lĩnh vực Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Kỹ sư KHMT có năng lực tổ chức và thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật, tư vấn, nhằm giảm thiểu tác động có hại của phát triển kinh tế – xã hội đến môi trường và tài nguyên. Chương trình đào tạo ngành được thiết kế với hơn 45% thời lượng đào tạo đến từ doanh nghiệp và các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm; học thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  68  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chuẩn đầu ra 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình chất lượng cao
  1. Tên ngành (Major in):        Mã ngành (Code): 7440301
  • Tên ngành tiếng Việt: Khoa học môi trường
Chương trình đào tạo 2018, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  56  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chương trình đào tạo 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  56  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chuẩn đầu ra 2015, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn
  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: BẢO HỘ LAO ĐỘNG
  • Tên ngành tiếng Anh: HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  1. Trình độ đào tạo:Đại học chính quy
  2. Văn bằng:Kỹ sư
  3. Mục tiêu đào tạo:

- Ngành Bảo hộ lao động đào tạo những kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị tr

Subscribe to Chi tiết ngành