Nhảy đến nội dung
x
03 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐƯỢC TDTU ÁP DỤNG TRONG NĂM 2020

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 6.570 chỉ tiêu trình độ đại năm 2020; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 11 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Tuyển sinh 2020: Kỹ sư - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước)
Giới thiệu ngành

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước.

Tuyển sinh 2020: Kỹ sư - Ngành Khoa học môi trường
Giới thiệu ngành

Ngành Khoa học Môi trường chuyên ngành Công nghệ môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình đào tạo 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  68  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chuẩn đầu ra 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình chất lượng cao
  1. Tên ngành (Major in):        Mã ngành (Code): 7440301
  • Tên ngành tiếng Việt: Khoa học môi trường
Chương trình đào tạo 2018, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  56  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chương trình đào tạo 2018, ngành khoa học môi trường, chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  56  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Chuẩn đầu ra 2015, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn
  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: BẢO HỘ LAO ĐỘNG
  • Tên ngành tiếng Anh: HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  1. Trình độ đào tạo:Đại học chính quy
  2. Văn bằng:Kỹ sư
  3. Mục tiêu đào tạo:

- Ngành Bảo hộ lao động đào tạo những kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị tr

Subscribe to Chi tiết ngành