Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh cao học của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động đợt tháng 12/2018

Thông báo tuyển sinh cao học của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động đợt tháng 12/2018, cụ thể:

1. Chuyên ngành đào tạo: (1) Kỹ thuật môi trường; (2) Bảo hộ lao động

2. Thời gian dự tuyển: Dự kiến ngày 08, 09/12/2018

3. Hình thức tuyển sinh: Xem tại đây

4. Giới thiệu chương trình thạc sỹ: