Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Doanh nhân trẻ Masan (MYE 2019)

Hiện bên Masan Group mở chương trình Doanh nhân trẻ Masan, chương trình này nhằm tuyển dụng SV năm cuối trở thành cán bộ nòng cốt của các bộ phận.
SV có thể ứng tuyển, nộp hồ sơ theo thông tin đính kèm

Thông tin chi tiết: File tiếng Anh

                             File tiếng Việt

                            

 

Post%20t%E1%BB%95ng.png